Skip to main content
 • Sunday, April 23, 2023 (09:00) - Friday, April 28, 2023 (18:00)
 • Events

EASPD week-long training course on Inclusive Education in Greece

The ‘Building an Inclusive School for All’ training will be held between 23rd-28th April 2023 in Athens, Greece.

Παρακαλούμε βρείτε την ελληνική μετάφραση παρακάτω

The 8th edition of  the 'Building an Inclusive school for All' Training will be held in Athens, Greece. Co-hosted between European Association of Service Providers for People with Disabilities (EASPD) and the Panhellenic Association of Parents Guardians and Friends of Multiply Disabled Visually Impaired People (AMIMONI), the  training course aims to develop the understanding and expertise of teachers, trainers, headmasters and school staff on inclusive education for persons with disabilities. The course provides a certificate delivered by a European organisation.

The week-long course will take place between 23rd-28th April 2023 at the Amalia Hotel, Athens, Greece.

Register

Programme

What is the course about?

The course offers a framework for the further development and promotion of inclusive education, as well as a hands-on experience in the planning of such an approach.

The courses programme will cover:

 • The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
 • The Index for inclusion
 • Universal Design for Learning
 • Co-teaching
 • A school visit
 • Strategic planning and change management
 • Opportunities for school assistance to support inclusion
 
How will the course be conducted?

Information and discovery sessions will alternate with discussion groups, peer group support and reflection sessions. The methods used will offer in the first place an individual learning pathway, supported by a reflection and learning portfolio. The course will be conducted in English.


Who can benefit from the course?

The course provides a safe learning environment for school headteachers, middle management, teachers and teaching assistants, educational guides and counsellors, inspectors and administrative staff willing to challenge their mind and to engage in a 5-day course to learn and discover with and from colleagues in an international setting how to move towards inclusive education. It also addresses external support people, including coordination staff of education and social support services.

 
Who are the course trainers?

The course is coordinated by the Member Forum on Education of EASPD and organised by a consortium of European organisations and universities involved in the development of inclusive education across Europe. The tutors will include Annemie Jennes (VSKO, Belgium), Marleen Clissen (VSKO, Belgium), Wolfgang Plaute (Pädagogische Hochschule Salzburg, Austria) amongst other guest trainers.

 
Registrations:

Registrations are open now and the 30 places available will be given on a first-come, first-served basis.

 
Participation fee:

€70 fee for low GDP countries*

€220 for high GDP countries*

This fee includes the training, lunches, coffee breaks and one dinner.

For more information, please contact rachel.vaughan(at)easpd.eu

*Lower GDP Countries (countries with a GDP up to 85 according to Eurostat): Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kosovo**, Latvia, Lithuania, North Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Turkey and Ukraine.

** This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Αθήνα, 23-28/4/2022 | EASPD - ΑΜΥΜΩΝΗ

Η 8η Διοργάνωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Building an Inclusive school for All» θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα, από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) και την  Αμυμώνη (Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες), με στόχο να ενισχύσει την κατανόηση και την εξειδίκευση των συμμετεχόντων στη συμπεριληπτική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:       23 - 28 Απριλίου, 2023

Τόπος Διεξαγωγής:                    Ξενοδοχείο Αμαλία, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 10, Αθήνα

Ώρες διεξαγωγής:                       09:00 - 18:00

Παρέχεται:                                    Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EASPD

Γλώσσα διεξαγωγής:                 Αγγλικά

 

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης καθώς και την πρακτική εμπειρία του σχεδιασμού αυτής της προσέγγισης. 

 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 • Τη συνθήκη των Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων Με Αναπηρία
 • Τον Ευρωπαϊκό Δείκτη για την Συμπερίληψη
 • Καθολικό Σχεδιασμό διδασκαλίας
 • Συνεργατική διδασκαλία
 • Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στην πράξη. Επίσκεψη σε σχολείο.
 • Στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση της αλλαγής
 • Πρακτικές εφαρμογές για την προώθηση της συμπερίληψης
 
Μέθοδος διεξαγωγής του προγράμματος

Οι θεωρητικές ενότητες θα εναλλάσσονται με ομάδες συζήτησης, ανταλλαγής πληροφοριών και ανατροφοδότησης από επαγγελματίες του χώρου. Οι επιλεγμένες μέθοδοι εκπαίδευσης βασίζονται καταρχήν στην εξατομικευμένη μάθηση και στη συνέχεια ενισχύονται μέσω της ανατροφοδότησης και ανασκόπησης.

 
Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα παρέχει χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και προσεγγίσεις σε διευθυντές σχολείων, διοικητικά στελέχη εκπαίδευσης, δασκάλους και βοηθούς διδασκαλίας, σχολικούς συμβούλους, φοιτητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελμάτων, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε μια διαδικασία ενεργούς μάθησης και να ανακαλύψουν μαζί με συναδέλφους τους, σε διεθνές επίπεδο, τον τρόπο να προχωρήσουμε προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Απευθύνεται ακόμα σε επαγγελματίες που προσφέρουν υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κ.ά.). 

 

Εισηγητές

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Forum Εκπαίδευσης του EASPD, ενώ την οργάνωση έχει αναλάβει μια σύμπραξη ευρωπαϊκών οργανισμών και πανεπιστημίων που συμμετέχει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι καθηγητές: Annemie Jennes (VSKO, Βέλγιο), Marleen Clissen (VSKO, Βέλγιο), Wolfgang Plaute (Pädagogische Hochschule Salzburg, Αυστρία).

 

Εγγραφές

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα, μεταβείτε στο https://www.easpd.eu/events-detail/register-now-for-easpds-week-long-training-course-on-inclusive-education-1/

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 30. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Κόστος Συμμετοχής

€70 για χώρες με χαμηλό ΑΕΠ*

€220 για χώρες με υψηλό ΑΕΠ*

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση, ενδιάμεσα γεύματα, διαλείμματα για καφέ και ένα δείπνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη rachel.vaughan@easpd.eu

*Χώρες με χαμηλό ΑΕΠ (χώρες με ΑΕΠ έως 85 σύμφωνα με τη Eurostat): Αλβανία, Αρμενία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο**, Λετονία, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία και Ουκρανία.

** Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι χωρίς προκατάληψη ως προς το εκάστοτε πολιτικό καθεστώς και είναι σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSCR) και του Διεθνούς Συμβουλίου Επικρατείας (ICJ) για την διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.